Waarom een belastbaarheidsonderzoek bij re-integratie?

belastbaarheidsonderzoek

Wat is een belastbaarheidsonderzoek

Een belastbaarheidsonderzoek beantwoord de vraag, door middel van een serie tests, hoe een werknemer (medisch, lichamelijk en psychisch) belast is met zijn/haar werk. Er wordt wordt gekeken naar de draaglast en draagkracht. Het belastbaarheidsonderzoek brengt de oorzaak van de klachten, mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot arbeid, re-integratie en participatie in kaart. Denk hierbij aan vragen rondom langdurig verzuim, uitval en samenwerkingsproblemen. Het belastbaarheidsonderzoek kan worden onderverdeeld in de volgende 3 onderdelen:

  • Medisch belastbaarheidsonderzoek

Een medisch belastbaarheidsonderzoek is voor werknemers die door medische klachten niet (of beperkt) inzetbaar zijn voor werk of re-integratie. De arts beoordeeld de belastbaarheid en maakt een vertaalslag naar beperkingen en mogelijkheden.

  • Arbeidsdeskundige belastbaarheidsonderzoek

Een arbeidsdeskundig belastbaarheidsonderzoek geeft inzicht in belemmeringen die werknemers ondervinden in het werk door lichamelijke of psychische problemen. Op deze manier kunnen duurzame oplossingen aangedragen worden bij het aanbieden of voorstellen van aangepaste werkzaamheden.

  • Psychologisch belastbaarheidsonderzoek

De psycholoog onderzoekt de geschiktheid, aanleg, persoonlijk functioneren en beperkingen van werknemers.

Wat zijn de resultaten van een belastbaarheidsonderzoek

Door het belastbaarheidsonderzoek wordt inzicht verkregen in de belastbaarheid en hiermee de mogelijkheden van uw medewerker. Hierdoor is het mogelijk om:

  • Een persoonlijk plan van aanpak op te stellen
  • Beoordeling van Spoor 1 en Spoor 2 mogelijkheden te maken
  • De verzuimduur (mogelijk) te verkorten.
  • Helderheid te verschaffen t.a.v. prognose verwachting WIA aanvraag.
  • Te voldoen aan de verplichtingen conform de Wet Verbetering Poortwachter.

Wet verbetering Poortwachter

De Wet verbetering Poortwachter eist van de werkgever dat hij de re-integratiemogelijkheden van de verzuimende werknemer onderzoekt en uitvoering geeft aan de re-integratie (de zogenoemde inspanningsverplichting).

Belastbaarheidsonderzoek aanvragen

Vraagt u zich af wanneer het verstandig is om een belastbaarheidsonderzoek aan te vragen? Dan is het verstandig om een expert in te schakelen. Psyon is een landelijk samenwerkingsverband van psychiaters, (neuro)psychologen en neurologen dat zich heeft gespecialiseerd op het gebied van onafhankelijke diagnostiek bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Dan kunt u contact opnemen met Psyon via telefoonnummer 088-6003131 of via info@psyon.nl.