Software op maat

Je kunt software op maat vergelijken met een maatpak. Het wordt voor je op maat gemaakt. Als je duidelijk aangeeft wat je wilt, maakt een kleermaker het pak geheel volgens je wensen. Vergeleken met een maatpak, is het maken van maatwerksoftware normaliter complexer en kunnen de initiële kosten (veel) hoger zijn. Ook voor software op maat geldt dat je het laat maken als je geen standaardoplossing kunt vinden die je bevalt. Het gaat niet om alleen het pakket zelf. Andere aspecten spelen ook een rol, zoals ondersteuning door de leverancier, wat je in de toekomst van hen en het pakket kunt verwachten. Een software-oplossing moet niet alleen nu goed passen, maar ook in de toekomst.

Waar hebben we het wel en niet over

We hebben het hier niet over simpele en kleinschalige behoeften, die ook met een tekstverwerker en email kunnen worden ingevuld. Het gaat om complexe werkprocessen, waarbij diverse bedrijfsafdelingen betrokken kunnen zijn. Je zoekt een software-oplossing om de huidige werkprocessen zo goed mogelijk te ondersteunen. Lukt dat niet met een standaard-pakket, kijk dan of het zinvol is om de werkprocessen aan te passen. Wil je geen aanpassingen, maar wel automatiseren, dan moet je aan maatwerksoftware gaan denken.

Integratie en modulariteit

Bij voorkeur wil je zo veel werkprocessen inpassen in een systeem, maar wees daar wel voorzichtig mee. Probeer het systeem sowieso modulair op te zetten. Het ontwikkelen van maatwerksoftware is geen lineair proces. Men maakt ook stapjes achteruit. Het ontwikkelproces begint met het goed nadenken over wat je wilt bereiken en dit duidelijk formuleren. Probeer tussenproducten te specificeren, die los testbaar zijn. Als laatste stap vindt integratie plaats en vinden systeemtesten plaats.