stikstof probleem

De stikstofcrisis: de laatste maanden is het regelmatig in het nieuws geweest. Niet zo vreemd, want vrijwel iedereen voelt de gevolgen. Minder boeren, minder woningbouw en vooral ook: een lagere maximumsnelheid. Zo lopen ruim 18.000 bouwprojecten vertraging op en is de snelheid op snelwegen naar beneden geschroefd tot 100 km/h. In deze blog delen wij een aantal oplossingen voor het stikstofprobleem.

1. Combineer woningbouw met groen

Toegegeven, binnen de stedenbouw valt de minste winst te behalen. Hoogleraren stellen dat deze sector significant minder bijdraagt aan het stikstofprobleem dan verkeer en veeteelt. Toch kan ook de woningbouw een steentje bijdragen aan het verhelpen van de crisis. Dat biedt mogelijkheden, denken de microbiologen. Zij stellen voor om de woningbouw met groen te combineren, zoals moerasplanten en riet. Zij nemen stikstof op, waardoor er klimaatbestendige steden ontstaan.

2. Halveer de veestapel

Waar wel veel winst te behalen is, is de landbouw. De uitstoot aan ammoniak is enorm, ondanks de verbeteringen die sinds de jaren 80 zijn uitgevoerd. D66-fractievoorzitter Rob Jetten wil daarom ook de stikstofuitstoot in deze sector zoveel mogelijk aan banden leggen. Dit kan bijvoorbeeld door de veestapel te halveren. Hiermee komt er meer ruimte vrij om woningen te bouwen.

3. Verbeter de technieken bij stallen

De veestapel halveren is een vrij forse maatregel. Dat vinden ook de boeren. Om dit te voorkomen, zijn zij – samen met wetenschappers – op zoek naar oplossingen om hun uitstoot aan ammoniak en stikstof tegen te gaan. Zo worden er op dit moment technieken ontwikkeld waarmee in stallen meer ammoniak kan worden afgevangen. Combineer dit met het planten van gewassen die stikstof opnemen en er hoeven een stuk minder bedrijven gesaneerd te worden.

4. Verlaag de maximumsnelheid

Afgelopen november heeft de overheid een vrij impopulaire beslissing gemaakt. De maximale snelheid op snelwegen wordt verlaagd naar 100 km/h. Toch is er wel wat voor deze maatregel te zeggen. Dieselmotoren produceren namelijk een overgroot deel van onze stikstof. Een verlaging in snelheid zou Nederland veel extra ruimte kunnen bieden. Tevens kunnen bedrijven inzetten op een efficiëntere logistiek.

5. Ga flexibeler met de richtlijnen om

In Nederland geldt bij bouwprojecten – sinds de afschaffing van PAS – een norm van 0 mol/ha/jaar. Dit is uitzonderlijk te noemen, want de omringende landen geven een andere invulling aan de Europese natuurrichtlijnen. Zo geldt er in Duitsland een drempelwaarde van ruim 70 mol/ha/jaar. Zij compenseren deze uitstoot op andere gebieden. Rob Jetten wil in navolging van hun voorbeeld onze woningbouw vrijstellen van stikstofregels.